Home De Stichting Psychosociale zorg Initiatieven The Sound of Life Informatie Nieuws!
 
 
Ingeborg Douwes Centrum /// IPSO /// Activiteiten /// Projectaanvragen
 
   
Ingeborg Douwes Centrum

Het Ingeborg Douwes Centrum is een initiatief van de Ingeborg Douwes Stichting, het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Integraal Kankercentrum Amsterdam.

De activiteiten van het Ingeborg Douwes Centrum richten zich op het bieden van psychosociale en psychologische (na)zorg aan een ieder die een beroep doet op de kennis en kunde van ervaren psychologen en therapeuten. Hoofdthema's om het bewustwordingsproces op gang te brengen zijn o.a. vraagstukken als verwerking, acceptatie en zingeving. Ook zijn er workshops, themabijeenkomsten en kunnen ervaringen worden uitgewisseld in kleiner of groter groepsverband.
In januari 2002 opende het IDC haar deuren en werden er in 2004 en 2005 resp. 170 en 240 patiënten behandeld, zowel individueel als in groepstherapie, voornamelijk uit de regio groot-Amsterdam.
Het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van het centrum kost geld. Om deze psychosociale zorg ook op lange termijn voor iedereen beschikbaar te houden is het IDC, naast de AWBZ vergoeding sinds augustus 2004, afhankelijk van giften en donaties.
De grote betrokkenheid van de Stichting ten opzichte van het IDC is vastgelegd in de vermogenssamenstelling waarvan een deel specifiek is bestemd voor het IDC. Dit is een weerspiegeling van onze doelstelling en zal door de Stichting niet voor andere projecten of steun worden aangewend.

------------------------------------

Het IDC is gevestigd aan het IJsbaanpad 9-11 te 1076 CV Amsterdam en is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (tel. 020 364 0330)

Kijk voor meer informatie op www.ingeborgdouwescentrum.nl

 

 

"Zij die wij liefhebben en verloren, zijn niet meer waar ze waren, maar altijd waar wij zijn..."