Home De Stichting Psychosociale zorg Initiatieven The Sound of Life Informatie Nieuws!
 
 
Contact /// Brochure /// Jaarverslagen /// Organisaties /// ANBI status /// Pers /// Links
 
   
Organisaties

De Stichting IPSO (Instellingen Psychosociale Oncologie) is de koepelorganisatie voor twee federaties, namelijk de NFTC (Nederlandse Federatie voor Therapeutische Centra) en de NFI (Nederlandse Federatie voor Inloophuizen).
Het samenwerkingsverband IPSO heeft o.a. tot doel de deelnemende instellingen te helpen bij hun kwaliteitsbevorderende activiteiten, maar zeker ook bij hun fondsenwerving en de contacten met overheid, (zorg)verzekeraars en patiëntenverenigingen.
Daarnaast stelt ze richtlijnen op die de kwaliteit van de therapeutische psychosociale begeleiding waarborgt en geeft ze adviezen over her-, bij- en nascholing van de hulpverleners die zijn aangesloten bij de leden van de federaties.
Samen wordt er gewerkt aan een versterking   en verbetering van de hulp die aan patiënten wordt verleend. Door met gezamenlijke standpunten naar buiten te treden wordt het beeld van de psycho-oncologie binnen de gezondheidszorg in Nederland duidelijker voor zowel de patiënten/cliënten als voor de beslissers bij overheden, subsidiegevers en (zorg)verzekeraars.

NFTC leden:

NFI leden (voorlopige lijst):

Diverse belangenorganisaties: