Home De Stichting Psychosociale zorg Initiatieven The Sound of Life Informatie Nieuws!
 
 
Wat is het /// Waarom belangrijk /// Voor wie
 
Psychosociale zorg
"Ik kan zelf nog niet zo goed met de nieuwe situatie omgaan. Maar ik heb nu wel geleerd hoe anderen dat doen. Je raakt het nooit meer kwijt, maar met psychosociale hulp kun je de rust vinden om verder te leven."
'Je raakt het nooit meer kwijt, maar met psycho- sociale hulp kun je de rust vinden om verder te leven' - Rutger van Veen
 

 

 

Psychosociale zorg is er voor iedereen die
te maken krijgt met een levensbedreigende
ziekte. Het is een aanvulling op de reguliere
zorg die kan helpen een manier te vinden
om met de ziekte om te gaan. Niet alleen
patiënten zelf, ook hun naasten kunnen een
beroep doen op psychosociale zorg; tijdens
de ziekte en daarna.